Hyvän mielen kulttuurikerho

Hyvän mielen kulttuurikerho

Hyvän mielen kulttuurikerhon tarkoituksena on tuoda eläkkeensaajien toimintaan uusia tapoja ja innostaa heitä yhteiseen tekemiseen. Kerhon kohderyhmänä ovat ikääntyneet ihmiset (yksilötaso) ja heistä muodostunut ryhmä (yhteisötaso). Ihmisiä innostetaan osallistumaan, tukemaan toinen toisiaan sekä luomaan yhdessä uutta, hyvinvointia lisäävää toimintaa. Toiminta on avointa, tasa-arvoista ja luottamuksellista. Kerhossa kulttuuri on enemmän kuin taide tai jokin taiteen muoto. Se on ihmisten tapa olla yhdessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Taiteen muotoja, joita käytetään kerhoissa vuorovaikutuksen välineinä ovat mm. lukeminen, käsityöt, musiikki, kuvataide, elokuvat, tanssi, näytelmät ja näytteleminen, kirjoittaminen, liikunta, luonto, ruoka, pelit, matkailu ja muistelu.

Muistikerhossa virisi ajatus toiminnan kehittämisestä ja laajentamisesta. Hauskaksi yhteensattumaksi tuli EKL:lta mahdollisuus osallistua ohjaajakoulukseen ja Joensuun kaupungin Kulttuurikimppa –hanke. Hyvän mielen kulttuurikerho-ohjaajakoulukseen keväällä 2019 Rajaniemessä osallistuivat  Pentti Ahvalo (pelikerhon ohjaaja ja liikuntavastaava) Eeva-Liisa Hirvonen, Aila Koponen ja Tapio Stranden (bocciakerhon ohjaaja ja liikuntavastaava). Joensuun kaupungin kulttuuritoimi järjestää kulttuurikimppa tapahtumia, joihin voimme halutessamme osallistua. Tällä hetkellä toiminnassa ovat mukana kaupunginorkesteri, kirjasto, Pohjois-Karjalan museo Hilma ja taidemuseo Onni. Kaupunginteatteri ei ole kaupungin omistuksessa, kuitenkin todennäköisesti se otetaan jatkossa toimintaan mukaan.

Kokoonnumme joka toinen tiistai 13-15 yhteisötalon nuorisotiloissa. Säännöllisten kokoontumisten lisäksi meillä on ns. oheistapahtumia, jotka ovat mm. kaupungin kulttuurikimppatapahtumia. Oheistapahtumat ovat yleensä muulloin kuin kerhoaikana.

Tähän mennessä oheistapahtumia ovat olleet tutustuminen kasvitieteelliseen puutarhaan Botaniaan, jossa oli uutuutena ns. aistiopastus. Myös talvipuutarhaan valoineen oli tarkoitus tutustua, mutta edellisen viikon rankka sade oli tuhonnut sen. Orkesterin avoimiin harjoituksiin olemme osallistuneet kaksi kertaa. Näissä tapahtumissa saamme mm. tietoa orkesterin toiminnasta, säveltäjistä ja teoksista upeiden musiikkiesitysten ohessa. Elsi Komun runonlausuntatilaisuudessa ”Olla sellainen kun on” kuultiin monia meille vanhoille ihmisille passeleita runoja elävästi esitettynä. Syyskautemme päätimme taidemuseolla jouluglögillä, jonka jälkeen teimme orientoivan kierroksen museon taideteoksiin tulevaa opastettua kierrosta silmälläpitäen.

Kerho-ohjelmassa meillä on liikkumavaraa, koska etenemme toiminnassamme prosessinomaisesti eli jos jokin aihe jää kesken, jatkamme sitä seuraavalla kerralla tai jos tulee jotain ajankohtaista, josta haluamme keskustella.


Hyvän mielen kulttuurikerho